Στο ελαιουργείο μας έχουμε εγκαταστήσει το σύστημα μάλαξης Protoreattore Pieralisi. Ένα καινοτόμο σύστημα που φέρνει επανάσταση στην παραδοσιακή διαδικασία μάλαξης, εξασφαλίζοντας σημαντικά πλεονεκτήματα τόσο στην επεξεργασία συνεχούς κύκλου όσο και σε εκείνη ανά παρτίδες.
Βασικά χαρακτηριστικά του Protoreattore Pieralisi είναι:
1. Υψηλότερη ποιότητα του μεταποιημένου προϊόντος λόγω της δραστικής μείωσης του χρόνου μάλαξης και της αυτόματης διαχείρισης της σχέσης μεταξύ παροχής, χρόνου και θερμοκρασίας.
2. Εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει από μικρότερους χρόνους επεξεργασίας και χαμηλότερες απώλειες θερμότητας.
3. Αποτέλεσμα του επεξεργασμένου ελαίου: σημαντική αύξηση της παρουσίας των πολυφαινολών και καλύτερες οργανοληπτικές ποιότητες.